Forside / Betingelser & Vilkår

Dette dokument består af 2 betingelsestyper.

1. Brugerbetingelser

2. Købsbetingelser

Læs disse betingelser, før du begynder at bruge Helpsoon. Ved at fortsætte, accepterer du betingelserne og anerkender, at de er gældende for websiden Helpsoon (herunder alle undersider og domæner), samt din aftale vedrørende ydelsen Helpsoon.


Brugerbetingelser


§1.10 Omfang

Denne aftale gælder for kunden (herefter benævnt enhver form af “du"), og Helpsoon ApS (herefter benævnt enhver form af “vi"). Helpsoon ApS er et dansk selskab, subsidiær til Latego ApS med CVR-nr. 30549295. Aftalen gælder brugen af alle funktioner og ydelser, som anvendes på Helpsoon, herefter benævnt Ydelsen.

§1.20 Generelle betingelser

Vi har fuldt ejerskab af Ydelsen og alt materiale, som tilhører samme, herunder software og varemærke. Vi har ret til at anvende, kopiere, vise, ændre, slette, udelade, tilgængeliggøre for tredjeparter og overføre den information og det materiale, som du indtaster på Helpsoon.

Vi er til enhver tid berettiget til at ændre disse betingelser. Vi er forpligtet til at oplyse dig om ændringer mindst tredive (30) dage, før de træder i kraft. Vi kan til enhver tid med omgående effekt og uden forudgående varsel foretage ændringer, som er forårsaget af lov, regler eller myndighedsbeslutninger.

På tilsvarende måde, som vi kan ændre betingelserne, kan vi ændre Ydelsen og tilføje eller fjerne funktioner. Hvis du modsætter dig en ændring, er du berettiget til at afbryde Ydelsen og stoppe brugen af den, før ændringen bliver aktiv. Hvis ændringen sker uden forudgående varsel, skal du afbryde Ydelsen, når oplysninger om ændringen er sendt til dig. Hvis du fortsætter med at anvende Ydelsen, efter du har modtaget oplysninger vedrørende ændringen, anses du for at have accepteret ændringen i betingelser og/eller funktionen.

§1.30 Brug af cookies

Cookies er små tekstfiler som lagres på din computer for at give dig en bedre oplevelse. For eksempel bruges en cookie til at holde dig logget ind, når du browser på vores hjemmeside, så du ikke behøver at genindtaste dine login oplysninger.

Cookies anvendes desuden til at give dig, som bruger, en bedre oplevelse på siden.

Cookies hjælper os også med at indsamle statistik, der dog ikke kan fortælle os hvem du er; dataene er upersonlige og bruges til at optimere hjemmesiden. Du kan altid slette cookies fra din harddisk, og også ændre indstillinger angående cookies i din browser. Dette kan dog betyde at du ikke kan bruge visse funktioner på webstedet.

§1.40 Persondata og Databeskyttelse

For at vi kan levere Ydelsen, vil alle persondata, du afgiver, blive behandlet af os og af virksomheder inden for samme koncern, som os. Dine persondata anvendes til at oplyse dig om vores ydelser, via e-mail eller på anden måde.

Ved afgivelse af oplysninger om navn, adresse, telefonnummer, e-mail adresse og ruteinformation er du indforstået med og samtykker samtidig til, at alle sådanne oplysninger som en nødvendig konsekvens af selve Helpsoon's forretningskoncept kan blive tilgængelige for enhver, der benytter Helpsoon's webside. Dette gælder dog ikke for bankoplysninger og lignende, som vil blive behandlet fortroligt.

Vi ejer rettighederne til at tilgå og/eller anvende/tilgængeliggøre oplysninger om dig, din brugerkonto og/eller indholdet af din korrespondance for at: (1) opfylde den aftale, vi har med dig, (2) kunne overholde loven eller retlige påbud rettet mod os, (3) udføre og efterforske eventuel krænkelse af aftalen eller (4) beskytte rettigheder, ejendom eller sikkerheder, som tilhører os. Ved at acceptere disse betingelser, accepterer du vores brug af dine persondata, som beskrevet ovenfor.

Vi vil så vidt muligt træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at medlemmers opgivne medlemsoplysninger ikke er tilgængelige for brugere i videre omfang end det, der er en nødvendig som følge af Helpsoon's forretningskoncept. Du er indforstået med, at medlemsoplysninger bliver brugt til interne, statistiske og anonyme bedømmelsesformål.

§1.50 Registrering

Når du opretter din brugerkonto/profil, er du forpligtet til at indtaste korrekte og fuldstændige oplysninger. Du kan ikke begynde at bruge Ydelsen, før du har foretaget registreringen.

§1.60 Kontakt til andre brugere

Du må ikke kontakte andre brugere gennem Ydelsen, direkte eller indirekte, herunder offentliggøre eller på anden måde dele eller videregive dine kontaktoplysninger, uden først at have registreret eller købt adgangsgivende medlemskab hertil.

§1.65 Markedsføring

Direkte eller skjult reklame, og enhver anden form for markedsføring på Helpsoon's webside fra brugere på egne eller andres vegne, er ikke tilladt.

Enhver handling i strid med ovenstående anses som en væsentlig misligholdelse af aftalen mellem Helpsoon og brugeren. Vi forbeholder os ret til at slette indhold på websiden og til at tage yderligere retsskridt, som vi anser for nødvendige som følge af førnævnte overtrædelser.

§1.70 Dine ansvarsområder

Det er dit ansvar at beskytte din hardware og software mod uautoriseret adgang, virus, spyware og andre former for forsætlig kodeskrift. Når du ikke anvender ydelsen, bør du være logget af. Du er eneansvarlig for al brug af din brugerkonto, herunder ændringer og sendte meddelelser. Du er ansvarlig for at opbevare dit brugernavn og adgangskode på en sådan måde, at uautoriserede personer ikke kan tilgå det. Hvis du har mistanke om, at uautoriserede personer har fået adgang til din brugerkonto, skal du omgående oplyse os derom.

Når du anvender Ydelsen, skal du overholde gældende lov og regler, samt regler og andre betingelser, som er anført i disse betingelser eller anvisninger fra os. Hvis vi bliver opmærksom på ændringer eller tilføjelser, som ikke synes forenelige med disse betingelser eller gældende lov, er vi berettiget til at undersøge forholdet og alene bestemme, hvorvidt oplysningerne skal slettes.

Ydelsen må ikke anvendes på en sådan måde, at det kan skade os eller vores samarbejdspartnere. Du er forpligtet til at kompensere os for ethvert tab, krav eller skade, vi måtte lide, som følge af dit misbrug af Ydelsen. Ydermere er det ikke tilladt at skade, deaktivere, overbelaste eller forringe Ydelsen (eller de netværk, som er forbundet med Ydelsen) eller forstyrre andres anvendelse af Ydelsen, overføre, tilgængeliggøre eller på anden måde udbrede nogen del af Ydelsen.

Du er ansvarlig for alle beløb (f.eks. for bredbånd) forbundet med anvendelse af Ydelsen. Du er ligeledes ansvarlig for roaming-afgifter, som måtte opstå ved tilgang af Ydelsen fra et andet land end det, som din brugerkonto er forbundet med.

§1.80 Aftalevarighed og opsigelse

Vores forpligtelse til at levere Ydelsen er gældende indtil videre. Ydelsen kan midlertidigt, og uden forudgående varsel, tages ud af drift på grund af systemfejl, vedligeholdelse, reparation eller årsager, som vi ikke kan kontrollere.

Vi er berettiget til at afbryde Ydelsen med omgående virkning, hvis (1) du ikke overholder dine forpligtelser i henhold til disse betingelser, (2) vi kombinerer Ydelsen med en anden ydelse, (3) vi ændrer betingelserne for Ydelsen eller (4) vi helt afskaffer Ydelsen.

Vi er berettiget til at overføre vores rettigheder og forpligtelser i henhold til denne aftale, helt eller delvis, til en anden part. Som kunde kan du til enhver tid ophøre med at anvende Ydelsen.

§1.90 Meddelelser mellem dig og os

Du kan sende meddelelser til os på de måder, som er beskrevet i Ydelsen. Du er ligeledes ansvarlig for at bekendtgøre dig med indholdet af meddelelser, som sendes til dig af os. Meddelelser via e-mail betragtes som modtaget af dig tre (3) dage efter afsendelse. Meddelelser, som er offentliggjort på Ydelsen, betragtes som modtaget af dig syv (7) dage efter offentliggørelse.

Ved din brugeroprettelse hos Helpsoon, giver du samtidig tilladelse til, at vi må sende dig emails for at:

  • kunne benytte vores "Glemt adgangskode"-funktion
  • få tilsendt en bekræftelsesmail på dine eventuelle køb
  • modtage nyhedsbreve, markedsførings-email og notifikationer om din profil. Ønskes disse typer af emails ikke længere modtaget, kan de til enhver tid frameldes gennem din profil.

1.95 Øvrige

Enhver tvist vedrørende disse betingelser afgøres ved dansk ret i henhold til dansk lov.


Købssbetingelser


Du køber ydelsen af Helpsoon ApS (CVR: 30549295 - et subsidiær af Latego ApS), Tranebærparken, Aalborg, Danmark. Til ordrebeløbet lægges evt. betalingsgebyr afhængig af betalingstype.

§2.10 Accept af medlemskabsbetingelser

Ved din tilmelding og køb af ydelsen accepterer du, at Helpsoon ApS må trække det aftalte beløb aktuelt og periodevist herefter i overensstemmelse med det valgte produkt, når dette er et abonnements-produkt. Når du køber abonnements-medlemskab fornyer vi det automatisk indtil du melder dig fra i din profil. Du vil med et abonnements-medlemskab således aldrig løbe tør for adgang til Helpsoon.

2.20 Opsigelse af medlemskab og bindingsperiode

Du kan til enhver tid opsige dit løbende abonnements-medlemskab, dog vil du blive opkrævet betaling jf. det valgte produkt indtil en evt. bindingsperiode er udløbet. Opsigelsen af medlemskabet påvirker ikke den profiltid der allerede er aktiveret på din profil. 1-års medlemskaber er uopsigelige de første 6 måneder, og kan, fra 1 måned før udløb af bindingsperiode, opsiges med 1 måneds varsel. Ved køb af 1-års medlemskab forudsætter den samlede pris inkl. rabat, at medlemskabet ikke opsiges tidligere end 11. måned - med virkning fra 12. måned. Opsiges medlemskabet med virkning tidligere end 12. måned, skal der betales for det antal måneder som medlemskabet har løbet, men til den angivne pris ved betaling pr. måned, for det antal måneder medlemskabet har løbet.

§2.30 Kvittering for modtagelse af bestilling og ordrebekræftelse

Når du har bestilt et produkt/service hos os, modtager du en kvittering og ordrebekræftelse for vores modtagelse af din bestilling gennem e-mail. Dette inkluderer desuden link til de betingelser, hvorunder du har bestilt produkt/service. Kommer der efterfølgende opdateringer til vores betingelser, vil du blive gjort opmærksom herpå minimum 1 måned før ikrafttrædelse via enten email eller i forbindelse med login på din profil, og du har således mulighed for evt. at ophæve medlemskabet inden de nye betingelser træder i kraft.

§2.40 Kortindehavers ansvars- og hæftelsesforhold

Indmeldelse og ordreafgivelse er bindende fra det øjeblik, der afsendes en besked til andre profiler på portalen. Kortholder er forpligtet til at betale det fulde beløb i en evt. bindingsperiode jf. det valgte produkt.

§2.50 Procedure for medlemskabshævning

Løbende medlemskaber bliver fornyet ca. 4 timer før profilen udløber. Det sker for at kunne garantere at du ikke løber tør for profiltid. Vi lægger naturligvis den overskydende profiltid oveni fornyelsesperioden.

§2.60 Fortrydelsesret

Til dit medlemskabskøb er knyttet den lovbestemte fortrydelsesret på 14 dage. Du fraskriver dig dog denne fortrydelsesret i det øjeblik du tager mellemskabets ydelser i brug. Du tager dit medlemskab/din serviceydelse i brug i samme øjeblik du gennemfører købet. Ønsker du at udnytte fortrydelsesretten, skal du kontakte Helpsoon og informere om, at du har fortrudt dit køb. Da du har indgået en aftale om et medlemskab, er der kun fortrydelsesret ved aftalens indgåelse og ikke i forbindelse med evt. løbende betaling. Har du imidlertid allerede afsendt en besked til en anden eller flere andre profiler på portalen - gennem portalen, kan købet ikke fortrydes. Profiler, der ikke er taget i brug, refunderes forholdsmæssigt til den resterende købte profiltid. Profiler, der er taget i brug, refunderes delvist i forhold til resterende købt profiltid for at kompensere for afholdte omkostninger.

§2.70 Procedure for fornyelse og sletning af kortnummer

Bliver dit kort lukket, fordi du har fået et nyt eller af anden årsag, vil din betaling ikke kunne gennemføres og dit medlemskab vil blive deaktiveret, indtil betalingen kan gennemføres. I tilfælde af nyt kort, kan det nye kortnummer oplyses enten ved at kontakte os telefonisk eller via support formular på vores side. Vi anbefaler ikke at fremsende nyt kortnummer pr. email, da dette anses for usikkert.

§2.80 Betalingsmetoder

Følgende betalingsmetoder er understøttet som betaling på Helpsoon.

Kreditkort:
- VISA/Dankort
- MasterCard
- Maestro
- JCB
- VISA Electron

Andet:
Paypal

Begge ovenstående betingelsestyper er gældende fra 31. januar 2020.
Alle tidligere offentliggjorte betingelser er herefter ikke længere gældende.